chương trình tết trọn từng giây

Hai chuyến bay miễn phí từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng và từ Hà Nội về Đà Nẵng cho 160 hành khách trên mỗi chặng bằng chiếc máy bay hoàn toàn mới với hình ảnh ấn tượng của Pepsi mang một cái Tết trọn vẹn hơn cho sinh viên và người lao động không có điều kiện về quên ăn Tết.